HappyDog

Coronavirus

Beste AHC-er,

Wij hebben goed nieuws! Vanaf 25 mei zijn alle disciplines weer aan het trainen. Natuurlijk volgen wij de richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk tegen te gaan.

In het kort: kom alleen met je hond, volg de borden voor ‘één richtingsverkeer’ en hou anderhalve meter afstand van elkaar.

De kantine is nog even dicht. Maar met een beetje geluk, kunnen we jullie snel weer verrassen met nóg meer goed nieuws.
Wij houden jullie op de hoogte!

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groeten,

Linette van Atten
Algemeen bestuurslid

Examen

Elke 8 weken wordt er een SHH examen gehouden op ons terrein en elke 16 weken een SHH/GG examen. Deze examens worden afgenomen door een keurmeester van de FHN.

Als je mee wilt doen aan een examen, zowel SHH als GG, wordt er 3 weken van te voren eerst een “proefexamen” afgenomen op de donderdagavond. Dit om te kijken of de combinatie een reële kans heeft om te slagen voor het landelijk examen. Tevens wordt er overlegd met de trainer of de combinatie “examen klaar” is. Is dit het geval dan kun je je inschrijven.

Inschrijven voor een examen doe je minimaal 3 weken van te voren door het compleet invullen van het examenformulier, wat u per e-mail wordt toegestuurd. U krijgt tevens via de mail alle informatie toegestuurd wat betreft de examens en ook hoe u het examengeld van € 19,50 moet betalen.

De actuele GG reglementen staan op de website van de FHN.