HappyDog

Agenda

Geen activiteiten.

Cursus

Basiscursus (ca 13 weken; € 70,00)
In deze cursus worden de beginselen van alle vier de onderdelen van de CombiSport aangeleerd:
De oefeningen van het gehoorzaamheidsparcours, de CombiJump en CombiSpeed en natuurlijk de toestellen van de Stormbaan.
De “rode draad” is samenwerken en bij elkaar blijven, de afstand tussen geleider en hond mag maximaal 1 meter bedragen.
Aan het einde van cursus kan al meegedaan worden aan wedstrijden in de debutantenklasse.
De cursus wordt gegeven op dinsdagavond.

Toelatingseisen:
* SHH diploma.
Meer informatie of aanmelden


Vervolgcursus (ca 13 weken; € 70,00)
Hier wordt dieper in gegaan op de verschillende onderdelen. Dat wil zeggen:
Bij het gehoorzaamheidsonderdeel worden de puntjes op de i gezet, bijvoorbeeld het los volgen, netter apporteren worden goed geoefend en het gehoorzaamheidsgedeelte is op GGB/GG1 niveau.
Bij de Stormbaan wordt er ook getraind op het los volgen, het perfectioneren van de toestellen en uiteraard niet meer dan 1 meter bij de baas vandaan.
Bij de CombiSpeed en de CombiJump is het ook vooral de puntjes op de i zetten, denk hierbij aan de snelheid, handigheid etc.
De cursus wordt gegeven op donderdagavond.

Toelatingseisen:
* Basiscursus CombiSport
Meer informatie of aanmelden


CombiSport Wedstrijdgroep (ca 13 weken; € 70,00)
De wedstrijdgroep van de AHC vormt een sportief en gezellig team, waarin naast de individuele prestaties ook de eer van de AHC verdedigd wordt tijdens de wedstrijden die door de FHN georganiseerd worden. De AHC-yell is een beruchte onderbreking tijdens veel prijsuitreikingen.

Als je mee wilt trainen in de wedstrijdgroep van de AHC moet je minimaal aan 60% van de landelijke FHN-wedstrijden per jaar deelnemen.
Je moet er wel rekening mee houden dat de inschrijfgelden voor de wedstrijden ongeveer € 14,50 per keer zijn. En dat deze door heel Nederland plaats vinden, daardoor zijn er reiskosten.
De cursus wordt gegeven op donderdagavond.

Toelatingseisen:
* Het doorlopen van de Vervolgcursus.
Meer informatie of aanmelden


CombiSport Recreanten (ca 13 weken, € 70,00)
Als je aan minder dan 60% van de wedstrijden per jaar deelneemt of helemaal geen wedstrijden loopt maar het wel leuk vind om éénmaal per week lekker met je hond te trainen dan kun je bij de recreanten CombiSport trainen.
De cursus wordt gegeven op dinsdagavond en donderdagavond.

Toelatingseisen:
* Het doorlopen van de vervolgcursus.
Meer informatie of aanmelden


Natuurlijk is het ook altijd mogelijk (en leuk zelfs) om mee te doen aan de ‘onderlinge competitie’. Hiervoor hoeft u geen gevorderde te zijn, maar kunt u toch af en toe eens mee doen met een wedstrijd. Zie hiervoor het kopje ‘Competitie’.