HappyDog

Agenda

Geen activiteiten.

Vrijwilligers

De AHC steunt op een grote groep vrijwilligers.
Voor onderhoud, bar, trainers, schoonmaak, keurmeesters etc.etc. Te veel om hier op te noemen. Wilt u ook deel uitmaken van deze enthousiaste ploeg? Neem contact op met Femke Wiegel!

Het aanmelden voor een cursus kan alleen via het aanmeldingsformulier op de site. Telefonisch is NIET mogelijk.

Opvoeden
Steph Steinmann (coördinator)
Natalya Rijk (coördinator)
Annet de Lange (administratie)

Apporteersport
Leonie van Beetz e.a. (zelfsturend team)

Gehoorzaamheid
Catharina van Klaveren (coördinator)

Behendigheid
Valerie Hoosemans (coördinator)

CombiSport
Esther van Strien (coördinator)

Balans en Coördinatie
Catharina van Klaveren (coördinator)

Hoopers
Anette Lens (coördinator)

Bar
Heleen Springvloet

Terrein en onderhoud
Willem Marcussen (coördinator)

Ledenadministratie
Jenny Smith

Internet
Jan-Paul van Es

Facebook pagina
Susanne Lamberts

Facebook groep
Suzanne Klaus