HappyDog

Agenda

Geen activiteiten.

Lidmaatschap

Cursussen kunnen gevolgd worden door leden van de AHC.

Lidmaatschap

Omschrijving Frequentie Bedrag
Lidmaatschap jaarlijks € 20,00
Gezinslidmaatschap(*)
(*) Woonachtig op hetzelfde adres.
jaarlijks € 5,00
Inschrijfgeld(*)
(*) Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld.
eenmalig € 10,00

Bij aanvang van het lidmaatschap worden de contributie en het inschrijfgeld contant geïnd. In de opvolgende jaren volstaat overschrijving per bank of giro.
Nieuwe leden ontvangen bij lidmaatschap de Statuten en het Huishoudelijk reglement.

Schrijf je in als lid van de Alphense Honden Club via deze link. Om deze pagina te openen heb je een wachtwoord nodig. Deze krijg je van de Coördinator.


Cursusoverzicht

Indeling van de geleider / hond is afhankelijk van behaalde diploma’s en ter beoordeling van de coördinator van de discipline.

Code Omschrijving Lesdag Duur Bedrag
OPVOEDEN (info) Informatie / aanmelden
SOC Socialisatie
leeftijd pup 7-11 weken
dinsdag max. 5 weken € 4,00 (per les)
INL Pup inloop
leeftijd pup min. 12 weken
max. 8 weken € 4,00 (per les)
PUP Puppycursus dinsdag of donderdag 13 weken € 55,00
OPV1 Opvoed 1
leeftijd pup min. 22 weken
13 weken € 55,00
OPV2 Opvoed 2
Wordt afgesloten met het SHH examen. Het SHH diploma is vereist voor deelname aan één van de onderstaande disciplines binnen de AHC.
13 weken € 55,00(*)
GEDRAG en GEHOORZAAMHEID (info) Informatie / aanmelden
GGB Gedrag en gehoorzaamheid basis donderdag 13 weken € 55,00(*)
GG1 Gedrag en gehoorzaamheid 1 13 weken € 55,00(*)
GG2 Gedrag en gehoorzaamheid 2 13 weken € 55,00(*)
GG3 Gedrag en gehoorzaamheid 3 13 weken € 55,00(*)
GGW Gedrag en gehoorzaamheid wedstrijdklasse 13 weken € 55,00(*)
BEHENDIGHEID (info) Informatie / aanmelden
BE1 Behendigheid 1 Afhankelijk van de indeling op:
dinsdag,
donderdag,
of zaterdag
13 weken € 55,00
BE2 Behendigheid 2 13 weken € 55,00
BE3 Behendigheid 3 13 weken € 55,00
BEW Behendigheid wedstrijdklasse 13 weken € 55,00
BER Behendigheid recreantenklasse 13 weken € 55,00
APPORTEERSPORT (info) Informatie / aanmelden
AP1 Apporteren basiscursus maandag 13 weken € 55,00
AP2 Apporteren gevorderdecursus/recreanten 13 weken € 55,00
AP3 Apporteren wedstrijdgroep 13 weken € 55,00
HOOPERS (info) Informatie / aanmelden
HPB Hoopers Beginners 13 weken € 55,00
HPG Hoopers Gevorderden 13 weken € 55,00
HPW Hoopers Gevorderden – Wedstrijdlopers 13 weken € 55,00
COMBISPORT (info) Informatie / aanmelden
BSB Combisport basis donderdag of zaterdag 13 weken € 55,00
BSV Combisport vervolg 13 weken € 55,00
BSW Combisport wedstrijdgroep 13 weken € 55,00
(*) Hierbij moet rekening gehouden worden met de kosten voor een examen van 16 euro, mits ze examen willen/mogen doen.

Het cursusgeld wordt voor aanvang van de cursus contant geïnd. Bij tussentijds beëindigen van de cursus vindt geen restitutie plaats.


Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan schriftelijk (per post of e-mail) opgezegd worden per nieuw kalenderjaar met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.