HappyDog

Agenda

Geen activiteiten.

Indeling Opvoed: september 2012

Let op! De cursussen Pup & Opvoed 1 starten met een gezamenlijke theorieles zonder hond op donderdag 13 september.
Vanaf dinsdag 18 en donderdag 20 september starten de praktijk-lessen, hiervoor geldt onderstaande indeling.
De cursus Opvoed 2 start op donderdag 13 september om 20.30 uur (met hond).

(Link verwijderd op verzoek bestuur)