HappyDog

Agenda

Geen activiteiten.

Indeling Opvoed juni 2012 (Update: indeling aangepast)

Let op! De cursussen Pup & Opvoed 1 starten met een gezamenlijke theorieles zonder hond op donderdag 14 juni. Vanaf donderdag 28 juni starten de praktijk-
lessen, hiervoor geldt onderstaande indeling. De cursus Opvoed 2 start op dinsdag 12 juni om 19.30 uur (met hond).

Als u nog niet betaald heeft, dit a.u.b. voor aanvang van de les voldoen.

Indeling Opvoed juni 2012-2