HappyDog

Agenda

Geen activiteiten.

Brief n.a.v. Algemene Ledenvergadering 2012

Zoals bekend was afgelopen woensdag 21 maart de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dit jaar was het een zeer interactieve vergadering. Nogmaals onze dank aan alle aanwezigen.

Het bestuur heeft tijdens deze vergadering de zorg uitgesproken over de financiële toekomst van de vereniging. Want hoewel er afgelopen jaar een behoorlijke winst is behaald, kwam dit vooral door het ontbreken van grote uitgaven zoals voor opleidingen van trainers en onderhoud door de disciplines. Voor 2012 staat er een winst begroot van “slechts” 3700 euro. Dit bedrag is te laag in aanmerking van de voorziene kosten in de nabije toekomst. Want hoewel de locatie van het nieuwe terrein nog niet bekend is, is wel zeker dat de verhuizing een hoop geld gaat kosten. We zullen als bestuur dus maatregelen moeten treffen om onze inkomsten te verhogen. De vraag was alleen waar gaan we dat vandaan halen?

Lees het complete verhaal: Brief nav ALV 2012