HappyDog

Agenda

Geen activiteiten.

Clubblad maart 2014

Het clubblad van maart 2014 staat op de documenten pagina.

Algemene ledenvergadering 2014

Geacht AHC lid,

Op woensdagavond 19 maart a.s. is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Alphense Honden Club, welke gehouden zal worden in het AHC clubgebouw. De aanvangstijd is 20.00 uur.

Bijgevoegd is het ALV boekje waarin u de agenda, de notulen van de vorige ALV, de verslagen van de disciplines en het financieel overzicht kunt vinden.

Wij hopen u op 19 maart te kunnen begroeten.

Mvrgr.

Namens het bestuur,

Harry Vrieling
Secretaris AHC