HappyDog

Coronavirus

Beste AHC-er,

Wij hebben goed nieuws! Vanaf 25 mei zijn alle disciplines weer aan het trainen. Natuurlijk volgen wij de richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk tegen te gaan.

In het kort: kom alleen met je hond, volg de borden voor ‘één richtingsverkeer’ en hou anderhalve meter afstand van elkaar.

De kantine is nog even dicht. Maar met een beetje geluk, kunnen we jullie snel weer verrassen met nóg meer goed nieuws.
Wij houden jullie op de hoogte!

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groeten,

Linette van Atten
Algemeen bestuurslid

Clubblad maart 2014

Het clubblad van maart 2014 staat op de documenten pagina.

Algemene ledenvergadering 2014

Geacht AHC lid,

Op woensdagavond 19 maart a.s. is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Alphense Honden Club, welke gehouden zal worden in het AHC clubgebouw. De aanvangstijd is 20.00 uur.

Bijgevoegd is het ALV boekje waarin u de agenda, de notulen van de vorige ALV, de verslagen van de disciplines en het financieel overzicht kunt vinden.

Wij hopen u op 19 maart te kunnen begroeten.

Mvrgr.

Namens het bestuur,

Harry Vrieling
Secretaris AHC