HappyDog

Coronavirus

Beste AHC-er,

Wij hebben goed nieuws! Vanaf 25 mei zijn alle disciplines weer aan het trainen. Natuurlijk volgen wij de richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk tegen te gaan.

In het kort: kom alleen met je hond, volg de borden voor ‘één richtingsverkeer’ en hou anderhalve meter afstand van elkaar.

De kantine is nog even dicht. Maar met een beetje geluk, kunnen we jullie snel weer verrassen met nóg meer goed nieuws.
Wij houden jullie op de hoogte!

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groeten,

Linette van Atten
Algemeen bestuurslid

Indeling Opvoed: 15 december 2011

Let op! De cursussen Pup & Opvoed 1 starten met een gezamenlijke theorieles zonder hond op donderdag 15 december. Aanvang: 20.30 uur in de AHC kantine.
Vanaf donderdag 22 december starten de praktijklessen, hiervoor geldt onderstaande indeling.
De cursus Opvoed 2 start op donderdag 15 december om 20.30 uur (met hond).
Als u nog niet betaald heeft, dit a.u.b. voor aanvang van de les voldoen.

Indeling Opvoed 15 december 2011

Uitslagen SHH & GG examens 3 december

Klik hier voor de uitslagen.