HappyDog

Agenda

Geen activiteiten.

Indeling Opvoed: 15 december 2011

Let op! De cursussen Pup & Opvoed 1 starten met een gezamenlijke theorieles zonder hond op donderdag 15 december. Aanvang: 20.30 uur in de AHC kantine.
Vanaf donderdag 22 december starten de praktijklessen, hiervoor geldt onderstaande indeling.
De cursus Opvoed 2 start op donderdag 15 december om 20.30 uur (met hond).
Als u nog niet betaald heeft, dit a.u.b. voor aanvang van de les voldoen.

Indeling Opvoed 15 december 2011

Uitslagen SHH & GG examens 3 december

Klik hier voor de uitslagen.