HappyDog

Coronavirus


Beste AHC-er,

Terwijl het coronavirus zich wereldwijd verspreid blijven ook wij niet ongeschonden. De overheid heeft nog zwaardere maatregelen moeten treffen om de verder verspreiding van het virus te voorkomen. Onze zorg gaat uit naar de gezondheid van onze vrijwilligers en leden.
  Uit de persconferentie van gisteravond 23 maart 2020 is naar voren gekomen dat er voorlopig geen samenscholingen (samenkomst van meer dan 3 mensen) zijn toegestaan. Concreet betekent dit dat onze club gesloten blijft voor alle trainingen totdat wij van overheidswege (rijk en/of gemeente) toestemming krijgen om weer open te gaan. 
Uiteraard stellen wij alle cursisten via email, website en onze Facebookpagina op de hoogte zodra er weer getraind kan worden. Het webadres voor de Facebookpagina van de AHC is:
https://www.facebook.com/AlphenseHondenClub. Het webadres van de Facebookgroep waarop iedereen berichten kan plaatsen is: https://www.facebook.com/groups/486775268044448
  Voor vragen over de discipline waarin je les hebt, kun je je per email richten tot je coördinator. Hiervoor ga je naar onze website www.hondenclub.nl, klik in het menu linksboven op je discipline en volg de instructies voor mailcontact.  

Wat betreft de ALV:


De situatie is ontstaan dat de AHC niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur gaat ervan uit dat de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens doet het AHC bestuur een beroep op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.
 
Pas op jezelf en op elkaar. Wij houden jullie op de hoogte.
 
Namens het bestuur,
 
Steph Steinmann
Algemeen bestuurslid
Alphense Honden Club

Verkoop

De AHC heeft een aantal artikelen op voorraad voor de verkoop aan haar leden.
Kijk in de vitrine in de kantine wat er beschikbaar is. Op donderdagavond is Ron Deen aanwezig om de artikelen te verkopen.


Kleding webshop

Enkele richtlijnen voor de bedrukking van de kleding:

 • Het logo mag niet gebruikt worden door leden zonder voorafgaande toestemming van het bestuur.
 • Het logo mag gebruikt worden door vrijwilligers binnen de grenzen van hun functie (Dus barpersoneel voor badges en prijslijsten, coördinatoren voor examens en wedstrijden, etc).
 • Leden mogen het logo gebruiken op kleding indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
  1. de kleding moet zwart of wit zijn én
  2. de kleding mag geen provocerende, concurrerende of aanstootgevende tekst of afbeelding hebben én
  3. het logo staat compleet (hondje én tekst) op de achterzijde én
  4. de achterzijde is niet voorzien van enige andere tekst of afbeelding

Ik ben bekend met de regels: Naar de webshop.