HappyDog

Coronavirus


Beste AHC-er,

Terwijl het coronavirus zich wereldwijd verspreid blijven ook wij niet ongeschonden. De overheid heeft nog zwaardere maatregelen moeten treffen om de verder verspreiding van het virus te voorkomen. Onze zorg gaat uit naar de gezondheid van onze vrijwilligers en leden.
  Uit de persconferentie van gisteravond 23 maart 2020 is naar voren gekomen dat er voorlopig geen samenscholingen (samenkomst van meer dan 3 mensen) zijn toegestaan. Concreet betekent dit dat onze club gesloten blijft voor alle trainingen totdat wij van overheidswege (rijk en/of gemeente) toestemming krijgen om weer open te gaan. 
Uiteraard stellen wij alle cursisten via email, website en onze Facebookpagina op de hoogte zodra er weer getraind kan worden. Het webadres voor de Facebookpagina van de AHC is:
https://www.facebook.com/AlphenseHondenClub. Het webadres van de Facebookgroep waarop iedereen berichten kan plaatsen is: https://www.facebook.com/groups/486775268044448
  Voor vragen over de discipline waarin je les hebt, kun je je per email richten tot je coördinator. Hiervoor ga je naar onze website www.hondenclub.nl, klik in het menu linksboven op je discipline en volg de instructies voor mailcontact.  

Wat betreft de ALV:


De situatie is ontstaan dat de AHC niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur gaat ervan uit dat de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens doet het AHC bestuur een beroep op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.
 
Pas op jezelf en op elkaar. Wij houden jullie op de hoogte.
 
Namens het bestuur,
 
Steph Steinmann
Algemeen bestuurslid
Alphense Honden Club

Wedstrijden

Wedstrijden lopen is mogelijk voor iedereen met een SHH diploma, met als voorwaarde dat je lid bent van de AHC.Je kunt wedstrijden lopen in de Klassen GGB, GG1, GG2 en GG3. Het is ook mogelijk om je diploma te behalen op een wedstrijd. Sinds dit jaar mag je namelijk een klasse hoger inschrijven dan het diploma dat je bezit. Vandaar dat mensen met een SHH diploma al wedstrijden kunnen lopen. Zij kunnen zich inschrijven voor GGB.

De wedstrijdgroep van de AHC is een gezellig groep met mensen. Ook al ben je pas begonnen met je hond of ben je een echte crack, het maakt ons niets uit. Zolang het maar gezellig is, dan komen de resultaten ook wel (en zo niet? Dan hebben we toch een leuke dag gehad!).

Om in te schrijven voor een wedstrijd heb je allereerst een startlicentie nodig. Die kun je per mail aanvragen bij de GG coördinator. Geef dan je naam, de naam van je hond en het chipnummer van je hond door en er wordt een licentie voor je aangevraagd.

Als een wedstrijd open is voor inschrijven, dan maak je het inschrijfgeld over naar het bankrekeningnummer. Dat staat vermeld op de FHN site. Door het betalen ben je ingeschreven.

De wedstrijd kalender wordt bijgehouden door de FHN. Kies op de FHN website bovenin voor ‘Gedrag & Gehoorzaamheid’ en daarna links voor ‘Wedstrijdkalender’.

Als je naar een wedstrijd gaat dan is het verstandig om aan de volgende dingen te denken:

  • Eten en drinken (voor baas en hond)
  • Een grondpen (voor je hond ;-))
  • Een kleedje
  • Een stoel
  • Een paraplu, shelter, tentje of andere voorziening om droog te zitten mocht het gaan regenen
  • Goede kleding (wind, kou, regen, zon, maar ook denken aan zwaaiende flappen of touwtjes, zwabberende zakken of opstaande kragen)
  • Goede schoenen
  • En natuurlijk een goed humeur!