HappyDog

Coronavirus


Beste AHC-er,

Terwijl het coronavirus zich wereldwijd verspreid blijven ook wij niet ongeschonden. De overheid heeft nog zwaardere maatregelen moeten treffen om de verder verspreiding van het virus te voorkomen. Onze zorg gaat uit naar de gezondheid van onze vrijwilligers en leden.
  Uit de persconferentie van gisteravond 23 maart 2020 is naar voren gekomen dat er voorlopig geen samenscholingen (samenkomst van meer dan 3 mensen) zijn toegestaan. Concreet betekent dit dat onze club gesloten blijft voor alle trainingen totdat wij van overheidswege (rijk en/of gemeente) toestemming krijgen om weer open te gaan. 
Uiteraard stellen wij alle cursisten via email, website en onze Facebookpagina op de hoogte zodra er weer getraind kan worden. Het webadres voor de Facebookpagina van de AHC is:
https://www.facebook.com/AlphenseHondenClub. Het webadres van de Facebookgroep waarop iedereen berichten kan plaatsen is: https://www.facebook.com/groups/486775268044448
  Voor vragen over de discipline waarin je les hebt, kun je je per email richten tot je coördinator. Hiervoor ga je naar onze website www.hondenclub.nl, klik in het menu linksboven op je discipline en volg de instructies voor mailcontact.  

Wat betreft de ALV:


De situatie is ontstaan dat de AHC niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur gaat ervan uit dat de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens doet het AHC bestuur een beroep op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.
 
Pas op jezelf en op elkaar. Wij houden jullie op de hoogte.
 
Namens het bestuur,
 
Steph Steinmann
Algemeen bestuurslid
Alphense Honden Club

Examen

Elke 8 weken wordt er een SHH examen gehouden op ons terrein en elke 16 weken een SHH/GG examen. Deze examens worden afgenomen door een keurmeester van de FHN.

Als je mee wilt doen aan een examen, zowel SHH als GG, wordt er 3 weken van te voren eerst een “proefexamen” afgenomen op de donderdagavond. Dit om te kijken of de combinatie een reële kans heeft om te slagen voor het landelijk examen. Tevens wordt er overlegd met de trainer of de combinatie “examen klaar” is. Is dit het geval dan kun je je inschrijven.

Inschrijven voor een examen doe je minimaal 3 weken van te voren door het compleet invullen van het examenformulier, wat u per e-mail wordt toegestuurd. U krijgt tevens via de mail alle informatie toegestuurd wat betreft de examens en ook hoe u het examengeld van € 19,50 moet betalen.

De actuele GG reglementen staan op de website van de FHN.