HappyDog

Coronavirus


Beste AHC-er,

Terwijl het coronavirus zich wereldwijd verspreid blijven ook wij niet ongeschonden. De overheid heeft nog zwaardere maatregelen moeten treffen om de verder verspreiding van het virus te voorkomen. Onze zorg gaat uit naar de gezondheid van onze vrijwilligers en leden.
  Uit de persconferentie van gisteravond 23 maart 2020 is naar voren gekomen dat er voorlopig geen samenscholingen (samenkomst van meer dan 3 mensen) zijn toegestaan. Concreet betekent dit dat onze club gesloten blijft voor alle trainingen totdat wij van overheidswege (rijk en/of gemeente) toestemming krijgen om weer open te gaan. 
Uiteraard stellen wij alle cursisten via email, website en onze Facebookpagina op de hoogte zodra er weer getraind kan worden. Het webadres voor de Facebookpagina van de AHC is:
https://www.facebook.com/AlphenseHondenClub. Het webadres van de Facebookgroep waarop iedereen berichten kan plaatsen is: https://www.facebook.com/groups/486775268044448
  Voor vragen over de discipline waarin je les hebt, kun je je per email richten tot je coördinator. Hiervoor ga je naar onze website www.hondenclub.nl, klik in het menu linksboven op je discipline en volg de instructies voor mailcontact.  

Wat betreft de ALV:


De situatie is ontstaan dat de AHC niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur gaat ervan uit dat de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens doet het AHC bestuur een beroep op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.
 
Pas op jezelf en op elkaar. Wij houden jullie op de hoogte.
 
Namens het bestuur,
 
Steph Steinmann
Algemeen bestuurslid
Alphense Honden Club

G&G

Zo, de basis voor een gehoorzame hond is gelegd met het behalen van het  SHH- diploma en u kunt nu pas echt aan de slag!!

Een logisch vervolg na de SHH is natuurlijk de G&G.

G&G staat voor Gedrag & Gehoorzaamheid. Wij streven er naar om op een leuke ontspannen manier je hond nog beter te laten luisteren, sneller te laten reageren en met veel aandacht alleen met de baas bezig te zijn. De hond gaat leren na te denken om bepaalde opdrachten uit te voeren. De puntjes worden op de bekende i gezet.

Nodig: een SHH of gelijkwaardig diploma (ter beoordeling aan de coördinator)

U kunt bij de G&G kiezen uit 2 mogelijkheden:

Gehoorzame Huis Hond GHH
GHH is verlengde van het SHH.  Leuke lessen zonder persé een examen te moeten doen.
Naast de standaard oefeningen, gaan we de honden ook trucjes leren en trainen we met behulp van voorwerpen. Als u in deze cursus traint hoeft u thuis niet te oefenen. U “onderhoud” met behulp van deze cursus de gehoorzaamheid van uw hond.
GHH is ook een leuke basis voorafgaand aan de GG lessen.

Gehoorzaamheid
Van cursisten die zich voor deze cursus opgeven, verwachten we dat ze trainen voor een landelijk FHN examen. U kunt examen doen op een landelijke wedstrijd of op een examen dat op de AHC afgenomen wordt.
We verwachten van je dat er thuis geoefend wordt.

Onze trainers staan klaar om u te leren hoe u uw hond op de beste manier kunt trainen. Er wordt ook wel wat verwacht van de eigenaar. U zult ook thuis de nodige energie in uw hond moeten steken. Met 1 uurtje trainen op de club redt u het niet. Maar dat is wel de uitdaging en uiteindelijk de voldoening als u merkt dat de hond veel beter naar u luistert. Dat de hond het leuk vindt om opdrachten uit te voeren en dat de verstandhouding tussen baas en hond veel beter wordt. Uw hond wordt het maatje waar u altijd al naar verlangd heeft.

Heeft u interesse, kom een keer vrijblijvend kijken óf spreek één van ons aan.

Steph Kusters-Steinmann en Catharina van Klaveren
Coördinatoren Gedrag & Gehoorzaamheid.

Laatste nieuwsberichten: