HappyDog

Competitie

Reglementen voor de individuele AHC flyballcompetitie

  • Honden lopen vier keer twee races, telkens tegen een andere hond. Elke hond loopt hierbij zowel op de linker- als op de rechterbaan.
  • Er wordt gelopen met een vliegende start, d.w.z. de hond mag vanaf grotere afstand van de startlijn gestart worden, de stopwatch wordt pas ingedrukt bij het passeren van de startlijn.
  • Maakt een hond of een baas een fout dan mag de hond opnieuw gestart worden terwijl de tijd doorloopt. De maximaal toegewezen tijd is 30 seconden.
  • Het gemiddelde van de acht tijden bepaalt de uiteindelijke plaatsing.
  • De eindscore wordt dus niet alleen bepaald door de snelheid, maar ook door de betrouwbaarheid van de hond.
  • Er wordt in drie klassen gelopen. Honden met een schofthoogte kleiner of gelijk aan 40 cm (hoogte hindernissen 20 cm), honden met een schofthoogte groter dan 40 cm (hoogte hindernissen 30 cm) en een veteranenklasse van honden van 7 jaar of ouder (hoogte hindernissen 20 cm).
  • De punten voor de competitie worden berekend door de verhouding van de gemiddelde tijd van de hond tot de standaardtijd per klasse.
  • De standaardtijd wordt berekend door het gemiddelde te nemen van alle honden in die klasse in de laatstbekende FHN-competie. Omdat de FHN geen veteranenklasse kent, geldt voor de veteranen de standaardtijd van hun hoogte.
  • Voor iedere hond wordt de plaats in de eindstand van de competitie bepaald door de drie beste resultaten. De hond met de minste punten is de clubkampioen.

 

Data competitie 2013-2014

1e wedstrijd – 19 november – uitslag
2e wedstrijd – 10 december – uitslag
3e wedstrijd – 11 maart – uitslag
4e wedstrijd – 15 april – uitslag
5e wedstrijd – Clubdag – uitslag

Eindstand competitie 2013-2014