HappyDog

Bijzondere Algemene Leden Vergadering Donderdag 21 november 2019 - 20.30u


Geacht AHC-lid,
  Hierbij nodigen we jou uit voor een bijzondere algemene ledenvergadering (BALV) die gehouden zal worden op donderdagavond 21 november om 20:30 uur in het AHC clubgebouw, Eikenlaan 255, Alphen aan den Rijn De onderwerpen van deze bijeenkomst gaan enkel over ‘de nieuwbouw van de Alphense Hondenclub’.
 
De weg van de nieuwbouw is lang geweest, maar het einde is in zicht!
En we weten dat het vaker gezegd is, maar op dit moment ligt de nieuwe huurovereenkomst met de gemeente klaar om te tekenen (zie bijgevoegd document in uw mail), is het bestemmingsplan klaar om naar het college te gaan en hebben we de goedkeuring van de bank voor de lening. Op 26 november kan onze huurovereenkomst voorgelegd worden bij het college voor goedkeuring. Echter, voor we de huurovereenkomst kunnen tekenen, hebben we de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering nodig.
 
Er zijn in de BALV van 2014 en 2017 al wel stemmingen geweest en ook in de afgelopen ALV is er gestemd over de twee verschillende stichtingskosten (over de afwerking van de buitenwanden).
Voor de duidelijkheid willen we graag nog een BALV organiseren waarbij het totaal plaatje besproken wordt. Dan is er ook geen onduidelijkheid, kan er met de kennis van alle informatie gestemd worden. Dan kan daarna de overeenkomst getekend worden. De minimale oproeptijd voor een ALV is 7 dagen, dus is 21 november is de eerste mogelijk. Gezien de wens van de gemeente om de overeenkomst de 26ste getekend aan te bieden, kunnen we ook niet veel schuiven. Een aantal leden heeft donderdag als een vaste AHC avond en hoeft hierdoor niet extra naar de AHC te komen. Er wordt gekeken naar een oplossing voor het uitvallen van de lessen die om 20:30 zouden starten (de lessen van 19:30 uur kunnen doorgaan).
 
We zullen tijdens de BALV toelichting geven op het vernieuwde ontwerp van de kantine (waar de lening voor aangevraagd wordt) en het bijbehorende financieringsplaatje (zie ook bijgevoegde kasstroom in uw mail) Ook zullen we vragen omtrent de huurovereenkomst en andere nieuwbouw gerelateerde vragen beantwoorden. Daarna zullen we overgaan tot een stemming.
 
Wij staan volledig achter het realiseren van de nieuwbouw en we hopen dat jullie net zoveel vertrouwen hebben in de nieuwbouw als wij. 
 
Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Alphense Honden Club

Cursus

Basiscursus (ca 13 weken; € 55,00)
In deze cursus worden de beginselen van alle vier de onderdelen van de CombiSport aangeleerd:
De oefeningen van het gehoorzaamheidsparcours, de CombiJump en CombiSpeed en natuurlijk de toestellen van de Stormbaan.
De “rode draad” is samenwerken en bij elkaar blijven, de afstand tussen geleider en hond mag maximaal 1 meter bedragen.
Aan het einde van cursus kan al meegedaan worden aan wedstrijden in de debutantenklasse.
De cursus wordt gegeven op dinsdagavond.

Toelatingseisen:
* SHH diploma.
Meer informatie of aanmelden


Vervolgcursus (ca 13 weken; € 55,00)
Hier wordt dieper in gegaan op de verschillende onderdelen. Dat wil zeggen:
Bij het gehoorzaamheidsonderdeel worden de puntjes op de i gezet, bijvoorbeeld het los volgen, netter apporteren worden goed geoefend en het gehoorzaamheidsgedeelte is op GGB/GG1 niveau.
Bij de Stormbaan wordt er ook getraind op het los volgen, het perfectioneren van de toestellen en uiteraard niet meer dan 1 meter bij de baas vandaan.
Bij de CombiSpeed en de CombiJump is het ook vooral de puntjes op de i zetten, denk hierbij aan de snelheid, handigheid etc.
De cursus wordt gegeven op donderdagavond.

Toelatingseisen:
* Basiscursus CombiSport
Meer informatie of aanmelden


CombiSport Wedstrijdgroep (ca 13 weken, € 55,00)
De wedstrijdgroep van de AHC vormt een sportief en gezellig team, waarin naast de individuele prestaties ook de eer van de AHC verdedigd wordt tijdens de wedstrijden die door de FHN georganiseerd worden. De AHC-yell is een beruchte onderbreking tijdens veel prijsuitreikingen.

Als je mee wilt trainen in de wedstrijdgroep van de AHC moet je minimaal aan 60% van de landelijke FHN-wedstrijden per jaar deelnemen.
Je moet er wel rekening mee houden dat de inschrijfgelden voor de wedstrijden ongeveer € 14,50 per keer zijn. En dat deze door heel Nederland plaats vinden, daardoor zijn er reiskosten.
De cursus wordt gegeven op donderdagavond.

Toelatingseisen:
* Het doorlopen van de Vervolgcursus.
Meer informatie of aanmelden


CombiSport Recreanten (ca 13 weken, € 55,00)
Als je aan minder dan 60% van de wedstrijden per jaar deelneemt of helemaal geen wedstrijden loopt maar het wel leuk vind om éénmaal per week lekker met je hond te trainen dan kun je bij de recreanten CombiSport trainen.
De cursus wordt gegeven op dinsdagavond en donderdagavond.

Toelatingseisen:
* Het doorlopen van de vervolgcursus.
Meer informatie of aanmelden


Natuurlijk is het ook altijd mogelijk (en leuk zelfs) om mee te doen aan de ‘onderlinge competitie’. Hiervoor hoeft u geen gevorderde te zijn, maar kunt u toch af en toe eens mee doen met een wedstrijd. Zie hiervoor het kopje ‘Competitie’.