Cursus

BE1: Beginners (ca 13 weken; € 55,00)
Combinaties met honden die nog geen behendigheid ervaring hebben kunnen in de cursus BE1 de principes van de behendigheidsport aanleren.
In de eerste weken worden de verschillende toestellen afzonderlijk aangeleerd. Daarna worden eenvoudige combinaties van toestellen geoefend. De raakvlak toestellen en paaltjes blijven tijdens deze cursus buiten de combinaties.
De cursus wordt afgesloten met een toets. Daarin zijn een eenvoudig parcours en de raakvlaktoestellen afzonderlijk opgenomen.

Toelatingseisen
Je kan met je hond (als combinatie) toegelaten worden tot deze cursus als er een zekere basis gehoorzaamheid beheerst wordt. Bij de AHC dien je minimaal de cursussen “Opvoed1 en “Opvoed2″ (SHH) gevolgd te hebben. Met het FHN-examen “SHH” wordt het gewenste gehoorzaamheidsniveau beoordeeld. Deze gehoorzaamheid is de basis voor een prettige en veilige behendigheidtraining. De honden moeten onder controle van de “handler” blijven, ook wanneer ze los de toestellen mogen nemen.

Als je met je hond nog nooit bij de AHC hebt getraind, moet je minimaal 8 lessen deelnemen aan de Opvoed2-cursus. Daarna kun je deelnemen aan het vereiste examen.
Meer informatie of aanmelden


BE2: Gevorderden (ca 13 weken; € 55,00)
Na de BE1-cursus kunnen de combinaties verder gaan in de BE2. In deze cursus worden de toestellen in variaties van opstellingen geoefend. De rode draad tijdens deze cursus is het uitbreiden van series toestellen achter elkaar.
De BE2-cursus wordt afgesloten met een examen. Dat bestaat uit een vast parcours waarin alle toestellen zijn opgenomen. De paaltjes worden nog afzonderlijk getoetst. Ook is er een aparte oefening waarin de controle over de hond door de geleider een rol speelt.

Toelatingseisen
Het niveau van BE1-toets.
Meer informatie of aanmelden


BE3: Vergevorderden (ca 13 weken, € 55,00)
Vervolgens worden in de lessen van de BE3 meer uitgebreide toestelcombinaties en parcoursen getraind. Na het doorlopen van deze cursus zijn de combinaties in staat deel te nemen aan de behendigheidwedstrijden die door de FHN georganiseerd worden.

Toelatingseisen
Het niveau van het BE2-examen.
Meer informatie of aanmelden


BEW: Wedstrijdgroep (ca 13 weken, € 55,00)
De wedstrijdgroep van de AHC vormt een sportief en gezellig team, waarin naast de individuele prestaties ook de eer van de AHC verdedigd wordt tijdens de wedstrijden die door de FHN georganiseerd worden. De AHC-yell is een beruchte onderbreking tijdens veel prijsuitreikingen.

Als je mee wilt trainen in de wedstrijdgroep van de AHC moet je minimaal aan 6 landelijke FHN-wedstrijden per jaar deelnemen.
Je moet er wel rekening mee houden dat de inschrijfgelden voor de wedstrijden ongeveer € 14,50 per keer zijn. En dat deze door heel Nederland plaatsvinden, daardoor zijn er reiskosten.

Toelatingseisen
Het doorlopen van de BE3-cursus.
Meer informatie of aanmelden


BER: Recreanten (ca 13 weken, € 55,00)
Als je aan minder dan 5 wedstrijden per jaar deelneemt, maar wel aan minimaal 3 clubcompetitie- of landelijke FHN-wedstrijden, kan je bij de recreanten behendigheid trainen.

Toelatingseisen
Het doorlopen van de BE3-cursus.
Meer informatie of aanmelden