HappyDog

Coronavirus


Beste AHC-er,

Terwijl het coronavirus zich wereldwijd verspreid blijven ook wij niet ongeschonden. De overheid heeft nog zwaardere maatregelen moeten treffen om de verder verspreiding van het virus te voorkomen. Onze zorg gaat uit naar de gezondheid van onze vrijwilligers en leden.
  Uit de persconferentie van gisteravond 23 maart 2020 is naar voren gekomen dat er voorlopig geen samenscholingen (samenkomst van meer dan 3 mensen) zijn toegestaan. Concreet betekent dit dat onze club gesloten blijft voor alle trainingen totdat wij van overheidswege (rijk en/of gemeente) toestemming krijgen om weer open te gaan. 
Uiteraard stellen wij alle cursisten via email, website en onze Facebookpagina op de hoogte zodra er weer getraind kan worden. Het webadres voor de Facebookpagina van de AHC is:
https://www.facebook.com/AlphenseHondenClub. Het webadres van de Facebookgroep waarop iedereen berichten kan plaatsen is: https://www.facebook.com/groups/486775268044448
  Voor vragen over de discipline waarin je les hebt, kun je je per email richten tot je coördinator. Hiervoor ga je naar onze website www.hondenclub.nl, klik in het menu linksboven op je discipline en volg de instructies voor mailcontact.  

Wat betreft de ALV:


De situatie is ontstaan dat de AHC niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur gaat ervan uit dat de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens doet het AHC bestuur een beroep op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.
 
Pas op jezelf en op elkaar. Wij houden jullie op de hoogte.
 
Namens het bestuur,
 
Steph Steinmann
Algemeen bestuurslid
Alphense Honden Club

Cursus

BE1: Beginners (ca 13 weken; € 55,00)
Combinaties met honden die nog geen behendigheid ervaring hebben kunnen in de cursus BE1 de principes van de behendigheidsport aanleren.
In de eerste weken worden de verschillende toestellen afzonderlijk aangeleerd. Daarna worden eenvoudige combinaties van toestellen geoefend. De raakvlak toestellen en paaltjes blijven tijdens deze cursus buiten de combinaties.
De cursus wordt afgesloten met een toets. Daarin zijn een eenvoudig parcours en de raakvlaktoestellen afzonderlijk opgenomen.

Toelatingseisen
Je kan met je hond (als combinatie) toegelaten worden tot deze cursus als er een zekere basis gehoorzaamheid beheerst wordt. Bij de AHC dien je minimaal de cursussen “Opvoed1 en “Opvoed2” (SHH) gevolgd te hebben. Met het FHN-examen “SHH” wordt het gewenste gehoorzaamheidsniveau beoordeeld. Deze gehoorzaamheid is de basis voor een prettige en veilige behendigheidtraining. De honden moeten onder controle van de “handler” blijven, ook wanneer ze los de toestellen mogen nemen.

Als je met je hond nog nooit bij de AHC hebt getraind, moet je minimaal 8 lessen deelnemen aan de Opvoed2-cursus. Daarna kun je deelnemen aan het vereiste examen.
Meer informatie of aanmelden


BE2: Beginners 2 (ca 13 weken; € 55,00)
Na de BE1-cursus kunnen de combinaties verder gaan in de BE2. In deze cursus worden de toestellen in variaties van opstellingen geoefend. De rode draad tijdens deze cursus is het uitbreiden van de raakvlakken en de paaltjes. De BE2-cursus wordt afgesloten met een toets. Deze bestaat uit een vast parcours waarin alle aangeleerde toestellen zijn opgenomen. De paaltjes worden nog afzonderlijk getoetst. Ook is er een aparte oefening waarin de controle over de hond door de geleider een rol speelt.

Toelatingseisen
Het niveau van BE1-toets.
Meer informatie of aanmelden


BE3: Gevorderden 3 (ca 13 weken, € 55,00)
Vervolgens worden in de lessen van de BE3 meer uitgebreide toestelcombinaties getraind. Hierin wordt ook de wip in het parcours geoefend. De lat wordt letterlijk hoger gelegd. De honden gaan dus leren hoger te springen tot de lat uiteindelijk op de voor de hond juiste hoogte zal liggen. Er zal aan gewerkt worden om 8 paaltjes te kunnen nemen.

Deze cursus wordt afgesloten met een examen en voor de geslaagden is er een diploma.

Toelatingseisen
Het niveau van het BE2-toets.
Meer informatie of aanmelden


BE4: Gevorderden 4 (ca 13 weken, € 55,00)
Vervolgens worden in de lessen van de BE4 alle mogelijke toestelcombinaties getraind. Er zal aan gewerkt worden om 12 paaltjes te kunnen nemen. Na het doorlopen van deze cursus zal de combinatie in staat zijn deel te nemen aan de landelijke wedstrijden.

Deze cursus wordt afgesloten met een toets.

Toelatingseisen
Het niveau van het BE3-examen.
Meer informatie of aanmelden


BEW: Wedstrijdgroep (ca 13 weken, € 55,00)
De wedstrijdgroep van de AHC vormt een sportief en gezellig team, waarin naast de individuele prestaties ook de eer van de AHC verdedigd wordt tijdens de wedstrijden die door de FHN georganiseerd worden. De AHC-yell is een beruchte onderbreking tijdens veel prijsuitreikingen.
Als je mee wilt trainen in de wedstrijdgroep van de AHC moet je minimaal aan 6 landelijke wedstrijden per jaar deelnemen. Je moet er wel rekening mee houden dat de inschrijfgelden voor de wedstrijden ongeveer € 15,00  per keer zijn. En dat deze door heel Nederland plaatsvinden, daardoor zijn er reiskosten.

Toelatingseisen
Het doorlopen van de BE4-cursus. Het beheersen van alle toestellen.
Meer informatie of aanmelden


BER: Recreanten (ca 13 weken, € 55,00)
Als je alleen recreatief de behendigheid wilt beoefenen, kan je in de recreanten groep trainen.

Toelatingseisen
Het doorlopen van de BE4-cursus.
Meer informatie of aanmelden