HappyDog

Bijzondere Algemene Leden Vergadering Donderdag 21 november 2019 - 20.30u


Geacht AHC-lid,
  Hierbij nodigen we jou uit voor een bijzondere algemene ledenvergadering (BALV) die gehouden zal worden op donderdagavond 21 november om 20:30 uur in het AHC clubgebouw, Eikenlaan 255, Alphen aan den Rijn De onderwerpen van deze bijeenkomst gaan enkel over ‘de nieuwbouw van de Alphense Hondenclub’.
 
De weg van de nieuwbouw is lang geweest, maar het einde is in zicht!
En we weten dat het vaker gezegd is, maar op dit moment ligt de nieuwe huurovereenkomst met de gemeente klaar om te tekenen (zie bijgevoegd document in uw mail), is het bestemmingsplan klaar om naar het college te gaan en hebben we de goedkeuring van de bank voor de lening. Op 26 november kan onze huurovereenkomst voorgelegd worden bij het college voor goedkeuring. Echter, voor we de huurovereenkomst kunnen tekenen, hebben we de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering nodig.
 
Er zijn in de BALV van 2014 en 2017 al wel stemmingen geweest en ook in de afgelopen ALV is er gestemd over de twee verschillende stichtingskosten (over de afwerking van de buitenwanden).
Voor de duidelijkheid willen we graag nog een BALV organiseren waarbij het totaal plaatje besproken wordt. Dan is er ook geen onduidelijkheid, kan er met de kennis van alle informatie gestemd worden. Dan kan daarna de overeenkomst getekend worden. De minimale oproeptijd voor een ALV is 7 dagen, dus is 21 november is de eerste mogelijk. Gezien de wens van de gemeente om de overeenkomst de 26ste getekend aan te bieden, kunnen we ook niet veel schuiven. Een aantal leden heeft donderdag als een vaste AHC avond en hoeft hierdoor niet extra naar de AHC te komen. Er wordt gekeken naar een oplossing voor het uitvallen van de lessen die om 20:30 zouden starten (de lessen van 19:30 uur kunnen doorgaan).
 
We zullen tijdens de BALV toelichting geven op het vernieuwde ontwerp van de kantine (waar de lening voor aangevraagd wordt) en het bijbehorende financieringsplaatje (zie ook bijgevoegde kasstroom in uw mail) Ook zullen we vragen omtrent de huurovereenkomst en andere nieuwbouw gerelateerde vragen beantwoorden. Daarna zullen we overgaan tot een stemming.
 
Wij staan volledig achter het realiseren van de nieuwbouw en we hopen dat jullie net zoveel vertrouwen hebben in de nieuwbouw als wij. 
 
Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Alphense Honden Club

Cursus

BE1: Beginners (ca 13 weken; € 55,00)
Combinaties met honden die nog geen behendigheid ervaring hebben kunnen in de cursus BE1 de principes van de behendigheidsport aanleren.
In de eerste weken worden de verschillende toestellen afzonderlijk aangeleerd. Daarna worden eenvoudige combinaties van toestellen geoefend. De raakvlak toestellen en paaltjes blijven tijdens deze cursus buiten de combinaties.
De cursus wordt afgesloten met een toets. Daarin zijn een eenvoudig parcours en de raakvlaktoestellen afzonderlijk opgenomen.

Toelatingseisen
Je kan met je hond (als combinatie) toegelaten worden tot deze cursus als er een zekere basis gehoorzaamheid beheerst wordt. Bij de AHC dien je minimaal de cursussen “Opvoed1 en “Opvoed2” (SHH) gevolgd te hebben. Met het FHN-examen “SHH” wordt het gewenste gehoorzaamheidsniveau beoordeeld. Deze gehoorzaamheid is de basis voor een prettige en veilige behendigheidtraining. De honden moeten onder controle van de “handler” blijven, ook wanneer ze los de toestellen mogen nemen.

Als je met je hond nog nooit bij de AHC hebt getraind, moet je minimaal 8 lessen deelnemen aan de Opvoed2-cursus. Daarna kun je deelnemen aan het vereiste examen.
Meer informatie of aanmelden


BE2: Beginners 2 (ca 13 weken; € 55,00)
Na de BE1-cursus kunnen de combinaties verder gaan in de BE2. In deze cursus worden de toestellen in variaties van opstellingen geoefend. De rode draad tijdens deze cursus is het uitbreiden van de raakvlakken en de paaltjes. De BE2-cursus wordt afgesloten met een toets. Deze bestaat uit een vast parcours waarin alle aangeleerde toestellen zijn opgenomen. De paaltjes worden nog afzonderlijk getoetst. Ook is er een aparte oefening waarin de controle over de hond door de geleider een rol speelt.

Toelatingseisen
Het niveau van BE1-toets.
Meer informatie of aanmelden


BE3: Gevorderden 3 (ca 13 weken, € 55,00)
Vervolgens worden in de lessen van de BE3 meer uitgebreide toestelcombinaties getraind. Hierin wordt ook de wip in het parcours geoefend. De lat wordt letterlijk hoger gelegd. De honden gaan dus leren hoger te springen tot de lat uiteindelijk op de voor de hond juiste hoogte zal liggen. Er zal aan gewerkt worden om 8 paaltjes te kunnen nemen.

Deze cursus wordt afgesloten met een examen en voor de geslaagden is er een diploma.

Toelatingseisen
Het niveau van het BE2-toets.
Meer informatie of aanmelden


BE4: Gevorderden 4 (ca 13 weken, € 55,00)
Vervolgens worden in de lessen van de BE4 alle mogelijke toestelcombinaties getraind. Er zal aan gewerkt worden om 12 paaltjes te kunnen nemen. Na het doorlopen van deze cursus zal de combinatie in staat zijn deel te nemen aan de landelijke wedstrijden.

Deze cursus wordt afgesloten met een toets.

Toelatingseisen
Het niveau van het BE3-examen.
Meer informatie of aanmelden


BEW: Wedstrijdgroep (ca 13 weken, € 55,00)
De wedstrijdgroep van de AHC vormt een sportief en gezellig team, waarin naast de individuele prestaties ook de eer van de AHC verdedigd wordt tijdens de wedstrijden die door de FHN georganiseerd worden. De AHC-yell is een beruchte onderbreking tijdens veel prijsuitreikingen.
Als je mee wilt trainen in de wedstrijdgroep van de AHC moet je minimaal aan 6 landelijke wedstrijden per jaar deelnemen. Je moet er wel rekening mee houden dat de inschrijfgelden voor de wedstrijden ongeveer € 15,00  per keer zijn. En dat deze door heel Nederland plaatsvinden, daardoor zijn er reiskosten.

Toelatingseisen
Het doorlopen van de BE4-cursus. Het beheersen van alle toestellen.
Meer informatie of aanmelden


BER: Recreanten (ca 13 weken, € 55,00)
Als je alleen recreatief de behendigheid wilt beoefenen, kan je in de recreanten groep trainen.

Toelatingseisen
Het doorlopen van de BE4-cursus.
Meer informatie of aanmelden