HappyDog

Coronavirus


Beste AHC-er,

Terwijl het coronavirus zich wereldwijd verspreid blijven ook wij niet ongeschonden. De overheid heeft nog zwaardere maatregelen moeten treffen om de verder verspreiding van het virus te voorkomen. Onze zorg gaat uit naar de gezondheid van onze vrijwilligers en leden.
  Uit de persconferentie van gisteravond 23 maart 2020 is naar voren gekomen dat er voorlopig geen samenscholingen (samenkomst van meer dan 3 mensen) zijn toegestaan. Concreet betekent dit dat onze club gesloten blijft voor alle trainingen totdat wij van overheidswege (rijk en/of gemeente) toestemming krijgen om weer open te gaan. 
Uiteraard stellen wij alle cursisten via email, website en onze Facebookpagina op de hoogte zodra er weer getraind kan worden. Het webadres voor de Facebookpagina van de AHC is:
https://www.facebook.com/AlphenseHondenClub. Het webadres van de Facebookgroep waarop iedereen berichten kan plaatsen is: https://www.facebook.com/groups/486775268044448
  Voor vragen over de discipline waarin je les hebt, kun je je per email richten tot je coördinator. Hiervoor ga je naar onze website www.hondenclub.nl, klik in het menu linksboven op je discipline en volg de instructies voor mailcontact.  

Wat betreft de ALV:


De situatie is ontstaan dat de AHC niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur gaat ervan uit dat de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens doet het AHC bestuur een beroep op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.
 
Pas op jezelf en op elkaar. Wij houden jullie op de hoogte.
 
Namens het bestuur,
 
Steph Steinmann
Algemeen bestuurslid
Alphense Honden Club

Behendigheid

Behendigheid is een actieve en afwisselende tak van hondensport. Ben je benieuwd, dan ben je welkom om eens te komen kijken bij onze trainingen of tijdens een behendigheidswedstrijd.

Voor behendigheid train je op een actieve en sportieve manier met je hond. Niet alleen je hond moet aan het werk, ook jij moet je bijdrage leveren om zo goed en zo snel mogelijk, elke keer weer een ander parcours af te leggen. Het is voor elke combinatie weer anders. In de training zoeken we met elkaar naar de beste manier van handlen voor jou met je hond.

Bij de AHC kun je, na het SHH-diploma te hebben behaald, beginnen aan de vier aanleercursussen van de behendigheid; BE1, -2, -3 en -4. In elke cursus leer je weer wat meer zodat je na de 4e cursus prima in staat bent een A-parcoursje te lopen met de hond. Daarna zijn er recreanten groepen (BER) of wedstrijdgroepen (BEW) waarin je je verder kan bekwamen.

De wedstrijdlopers van de AHC nemen deel aan de landelijke wedstrijden van de Federatie Hondensport Nederland. Onze yell vormt dan beruchte onderbrekingen tijdens de prijsuitreikingen.

Coördinatoren:
Yvonne van Westen
Valerie Hoosemans

Laatste nieuwsberichten: