HappyDog

Coronavirus


Beste AHC-er,

Terwijl het coronavirus zich wereldwijd verspreid blijven ook wij niet ongeschonden. De overheid heeft nog zwaardere maatregelen moeten treffen om de verder verspreiding van het virus te voorkomen. Onze zorg gaat uit naar de gezondheid van onze vrijwilligers en leden.
  Uit de persconferentie van gisteravond 23 maart 2020 is naar voren gekomen dat er voorlopig geen samenscholingen (samenkomst van meer dan 3 mensen) zijn toegestaan. Concreet betekent dit dat onze club gesloten blijft voor alle trainingen totdat wij van overheidswege (rijk en/of gemeente) toestemming krijgen om weer open te gaan. 
Uiteraard stellen wij alle cursisten via email, website en onze Facebookpagina op de hoogte zodra er weer getraind kan worden. Het webadres voor de Facebookpagina van de AHC is:
https://www.facebook.com/AlphenseHondenClub. Het webadres van de Facebookgroep waarop iedereen berichten kan plaatsen is: https://www.facebook.com/groups/486775268044448
  Voor vragen over de discipline waarin je les hebt, kun je je per email richten tot je coördinator. Hiervoor ga je naar onze website www.hondenclub.nl, klik in het menu linksboven op je discipline en volg de instructies voor mailcontact.  

Wat betreft de ALV:


De situatie is ontstaan dat de AHC niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur gaat ervan uit dat de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens doet het AHC bestuur een beroep op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.
 
Pas op jezelf en op elkaar. Wij houden jullie op de hoogte.
 
Namens het bestuur,
 
Steph Steinmann
Algemeen bestuurslid
Alphense Honden Club

Cursus

Er worden twee cursussen van ieder 16 lessen per jaar gegeven. Eén cursus voor de AHC zomervakantie (start medio februari) en één cursus na de zomervakantie (start medio augustus).

Als het weer het toelaat zullen we tijdens de les ook ‘uit’ gaan trainen. Dit om de honden te laten wennen aan een andere omgeving en andere situaties.

De trainers van apporteren zijn Anita Metselaar (coördinator), Marlies Kloet, Wim Bekendam, Annemarie Rijneveld en Carolien van Kints.

De beginners- en gevorderdencursussen worden gegeven op maandagavond van 19.30 uur tot ca 20.30 uur. De trainers trainen zelf van 21.00.

Ook is er een apporteersportcompetitie. Wie wordt de beste AHC apporteerder van het seizoen 2017/ 2018? Dit wordt op 4 competitieavonden beslist, waarbij de beste drie uitslagen tellen.


AP1: basiscursus (ca 16 weken; €55,00)
Er wordt altijd gestart in de basiscursus. Hier leren we de hond netjes en graag en met plezier apporteren. Door verschillende oefeningen en trainingstechnieken leren de honden: zoeken, blijven, volgen, markeren, springen, zwemmen en vooruitsturen. Alle oefeningen zijn gebaseerd op snelheid en doorzettings-vermogen. De basisoefeningen worden getraind door middel van clickertraining.
Meer informatie of aanmelden


AP2: gevorderdecursus/recreanten (ca 16 weken; €55,00)
Na de basiscursus krijgen we de gevorderde cursus. De oefeningen worden moeilijker gemaakt, er wordt meer gevraagd van geleider en hond. Er zal met meerdere apporteervoorwerpen tegelijk worden gewerkt. Iedereen wordt klaargestoomd om een B diploma te kunnen halen. Ook wordt er een begin gemaakt met het dirigeren. Combinaties die niet in de wedstrijd groep kunnen deelnemen worden ook ingedeeld in deze groep.
Omdat apporteersport een wedstrijdsport is moet iedereen die in deze gevorderde cursus wil trainen aan minimaal 2 van de georganiseerde diplomadagen en/of werkproeven meedoen. Ook bij deze cursus wordt er gebruik gemaakt van de clicker.
Meer informatie of aanmelden