HappyDog

Bijzondere Algemene Leden Vergadering Donderdag 21 november 2019 - 20.30u


Geacht AHC-lid,
  Hierbij nodigen we jou uit voor een bijzondere algemene ledenvergadering (BALV) die gehouden zal worden op donderdagavond 21 november om 20:30 uur in het AHC clubgebouw, Eikenlaan 255, Alphen aan den Rijn De onderwerpen van deze bijeenkomst gaan enkel over ‘de nieuwbouw van de Alphense Hondenclub’.
 
De weg van de nieuwbouw is lang geweest, maar het einde is in zicht!
En we weten dat het vaker gezegd is, maar op dit moment ligt de nieuwe huurovereenkomst met de gemeente klaar om te tekenen (zie bijgevoegd document in uw mail), is het bestemmingsplan klaar om naar het college te gaan en hebben we de goedkeuring van de bank voor de lening. Op 26 november kan onze huurovereenkomst voorgelegd worden bij het college voor goedkeuring. Echter, voor we de huurovereenkomst kunnen tekenen, hebben we de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering nodig.
 
Er zijn in de BALV van 2014 en 2017 al wel stemmingen geweest en ook in de afgelopen ALV is er gestemd over de twee verschillende stichtingskosten (over de afwerking van de buitenwanden).
Voor de duidelijkheid willen we graag nog een BALV organiseren waarbij het totaal plaatje besproken wordt. Dan is er ook geen onduidelijkheid, kan er met de kennis van alle informatie gestemd worden. Dan kan daarna de overeenkomst getekend worden. De minimale oproeptijd voor een ALV is 7 dagen, dus is 21 november is de eerste mogelijk. Gezien de wens van de gemeente om de overeenkomst de 26ste getekend aan te bieden, kunnen we ook niet veel schuiven. Een aantal leden heeft donderdag als een vaste AHC avond en hoeft hierdoor niet extra naar de AHC te komen. Er wordt gekeken naar een oplossing voor het uitvallen van de lessen die om 20:30 zouden starten (de lessen van 19:30 uur kunnen doorgaan).
 
We zullen tijdens de BALV toelichting geven op het vernieuwde ontwerp van de kantine (waar de lening voor aangevraagd wordt) en het bijbehorende financieringsplaatje (zie ook bijgevoegde kasstroom in uw mail) Ook zullen we vragen omtrent de huurovereenkomst en andere nieuwbouw gerelateerde vragen beantwoorden. Daarna zullen we overgaan tot een stemming.
 
Wij staan volledig achter het realiseren van de nieuwbouw en we hopen dat jullie net zoveel vertrouwen hebben in de nieuwbouw als wij. 
 
Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Alphense Honden Club

Cursus

Er worden twee cursussen van ieder 16 lessen per jaar gegeven. Eén cursus voor de AHC zomervakantie (start medio februari) en één cursus na de zomervakantie (start medio augustus).

Als het weer het toelaat zullen we tijdens de les ook ‘uit’ gaan trainen. Dit om de honden te laten wennen aan een andere omgeving en andere situaties.

De trainers van apporteren zijn Anita Metselaar (coördinator), Marlies Kloet, Wim Bekendam, Annemarie Rijneveld en Carolien van Kints.

De beginners- en gevorderdencursussen worden gegeven op maandagavond van 19.30 uur tot ca 20.30 uur. De trainers trainen zelf van 21.00.

Ook is er een apporteersportcompetitie. Wie wordt de beste AHC apporteerder van het seizoen 2017/ 2018? Dit wordt op 4 competitieavonden beslist, waarbij de beste drie uitslagen tellen.


AP1: basiscursus (ca 16 weken; €55,00)
Er wordt altijd gestart in de basiscursus. Hier leren we de hond netjes en graag en met plezier apporteren. Door verschillende oefeningen en trainingstechnieken leren de honden: zoeken, blijven, volgen, markeren, springen, zwemmen en vooruitsturen. Alle oefeningen zijn gebaseerd op snelheid en doorzettings-vermogen. De basisoefeningen worden getraind door middel van clickertraining.
Meer informatie of aanmelden


AP2: gevorderdecursus/recreanten (ca 16 weken; €55,00)
Na de basiscursus krijgen we de gevorderde cursus. De oefeningen worden moeilijker gemaakt, er wordt meer gevraagd van geleider en hond. Er zal met meerdere apporteervoorwerpen tegelijk worden gewerkt. Iedereen wordt klaargestoomd om een B diploma te kunnen halen. Ook wordt er een begin gemaakt met het dirigeren. Combinaties die niet in de wedstrijd groep kunnen deelnemen worden ook ingedeeld in deze groep.
Omdat apporteersport een wedstrijdsport is moet iedereen die in deze gevorderde cursus wil trainen aan minimaal 2 van de georganiseerde diplomadagen en/of werkproeven meedoen. Ook bij deze cursus wordt er gebruik gemaakt van de clicker.
Meer informatie of aanmelden