HappyDog

Coronavirus


Beste AHC-er,

Terwijl het coronavirus zich wereldwijd verspreid blijven ook wij niet ongeschonden. De overheid heeft nog zwaardere maatregelen moeten treffen om de verder verspreiding van het virus te voorkomen. Onze zorg gaat uit naar de gezondheid van onze vrijwilligers en leden.
  Uit de persconferentie van gisteravond 23 maart 2020 is naar voren gekomen dat er voorlopig geen samenscholingen (samenkomst van meer dan 3 mensen) zijn toegestaan. Concreet betekent dit dat onze club gesloten blijft voor alle trainingen totdat wij van overheidswege (rijk en/of gemeente) toestemming krijgen om weer open te gaan. 
Uiteraard stellen wij alle cursisten via email, website en onze Facebookpagina op de hoogte zodra er weer getraind kan worden. Het webadres voor de Facebookpagina van de AHC is:
https://www.facebook.com/AlphenseHondenClub. Het webadres van de Facebookgroep waarop iedereen berichten kan plaatsen is: https://www.facebook.com/groups/486775268044448
  Voor vragen over de discipline waarin je les hebt, kun je je per email richten tot je coördinator. Hiervoor ga je naar onze website www.hondenclub.nl, klik in het menu linksboven op je discipline en volg de instructies voor mailcontact.  

Wat betreft de ALV:


De situatie is ontstaan dat de AHC niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur gaat ervan uit dat de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens doet het AHC bestuur een beroep op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.
 
Pas op jezelf en op elkaar. Wij houden jullie op de hoogte.
 
Namens het bestuur,
 
Steph Steinmann
Algemeen bestuurslid
Alphense Honden Club

Cursus

Socialisatiecursus (max. 5 weken; € 4,00 per les)
Deze cursus wordt speciaal gehouden voor nog zeer jonge puppen (7 t/m 11 weken oud) en is bedoeld om een optimale socialisatie en opvoeding te bewerkstelligen.
Deze cursus wordt gegeven op dinsdagavond.
Meer informatie of aanmeldenOverzicht lesdoelen


Puppy inloopcursus (max. 8 weken; € 4,00 per les)
Deze cursus is bedoeld voor puppen (vanaf 12 weken) die niet direct geplaatst kunnen worden in de reguliere puppycursus. Na deze cursus kunt u door naar de Puppycursus PUP of naar de cursus OPVOED 1 (afhankelijk van de leeftijd van uw hond!)
Deze cursus wordt gegeven op dinsdagavond.
Meer informatie of aanmeldenOverzicht lesdoelen


Puppycursus PUP (ca. 13 weken; € 55,00)
In deze cursus wordt de pup en de nieuwe baas geleerd om te gaan met nieuwe situaties. Spelenderwijs worden de eerste gehoorzaamheidsbeginselen bijgebracht. Na de puppycursus kunt u zich inschrijven voor de OPVOED 1 cursus.
Deze cursus wordt gegeven op dinsdag- of donderdagavond. De dagen en tijden waarop de cursus wordt gegeven, zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainers.
Meer informatie of aanmeldenOverzicht lesdoelen


Opvoed 1 cursus (OPV 1) (13 weken; € 55,00)
In deze cursus leren de honden zich sociaal tegenover andere honden en mensen te gedragen. De basisoefeningen zoals, lopen aan een slappe lijn, zit, af, blijf, apporteren, en voorkomen komen ruimschoots aan bod.
Deze cursus wordt gegeven op dinsdag- of donderdagavond. De dagen en tijden waarop de cursus wordt gegeven, zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainers.
Na de Opvoed 1 cursus kunt u zich inschrijven voor de Opvoed 2 cursus.
Meer informatie of aanmeldenOverzicht lesdoelen


Opvoed 2 cursus (OPV 2) (13 weken; € 55,00 en € 16 examengeld)
Er wordt wat meer gevraagd van geleider en hond. Oefeningen worden uitgebreid en verfijnd.
Deze cursus wordt gegeven op dinsdag- of donderdagavond. De dagen en tijden waarop de cursus wordt gegeven, zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainers.
Meer informatie of aanmeldenOverzicht lesdoelen


Examen
Aan het SSH examen gaat eerst een proefexamen vooraf. Zodra u voor het proefexamen geslaagd bent, krijgt u via een mail verdere informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor het SHH examen.
Het SSH examen vindt plaats op een zaterdag. Voor dit examen wordt er een keurmeester van de Federatie Hondensport Nederland (FHN) uitgenodigd.
Het (examen)reglement SHH staat op de deze link van de FHN.