HappyDog

Bijzondere Algemene Leden Vergadering Donderdag 21 november 2019 - 20.30u


Geacht AHC-lid,
  Hierbij nodigen we jou uit voor een bijzondere algemene ledenvergadering (BALV) die gehouden zal worden op donderdagavond 21 november om 20:30 uur in het AHC clubgebouw, Eikenlaan 255, Alphen aan den Rijn De onderwerpen van deze bijeenkomst gaan enkel over ‘de nieuwbouw van de Alphense Hondenclub’.
 
De weg van de nieuwbouw is lang geweest, maar het einde is in zicht!
En we weten dat het vaker gezegd is, maar op dit moment ligt de nieuwe huurovereenkomst met de gemeente klaar om te tekenen (zie bijgevoegd document in uw mail), is het bestemmingsplan klaar om naar het college te gaan en hebben we de goedkeuring van de bank voor de lening. Op 26 november kan onze huurovereenkomst voorgelegd worden bij het college voor goedkeuring. Echter, voor we de huurovereenkomst kunnen tekenen, hebben we de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering nodig.
 
Er zijn in de BALV van 2014 en 2017 al wel stemmingen geweest en ook in de afgelopen ALV is er gestemd over de twee verschillende stichtingskosten (over de afwerking van de buitenwanden).
Voor de duidelijkheid willen we graag nog een BALV organiseren waarbij het totaal plaatje besproken wordt. Dan is er ook geen onduidelijkheid, kan er met de kennis van alle informatie gestemd worden. Dan kan daarna de overeenkomst getekend worden. De minimale oproeptijd voor een ALV is 7 dagen, dus is 21 november is de eerste mogelijk. Gezien de wens van de gemeente om de overeenkomst de 26ste getekend aan te bieden, kunnen we ook niet veel schuiven. Een aantal leden heeft donderdag als een vaste AHC avond en hoeft hierdoor niet extra naar de AHC te komen. Er wordt gekeken naar een oplossing voor het uitvallen van de lessen die om 20:30 zouden starten (de lessen van 19:30 uur kunnen doorgaan).
 
We zullen tijdens de BALV toelichting geven op het vernieuwde ontwerp van de kantine (waar de lening voor aangevraagd wordt) en het bijbehorende financieringsplaatje (zie ook bijgevoegde kasstroom in uw mail) Ook zullen we vragen omtrent de huurovereenkomst en andere nieuwbouw gerelateerde vragen beantwoorden. Daarna zullen we overgaan tot een stemming.
 
Wij staan volledig achter het realiseren van de nieuwbouw en we hopen dat jullie net zoveel vertrouwen hebben in de nieuwbouw als wij. 
 
Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Alphense Honden Club

Cursus

Socialisatiecursus (max. 5 weken; € 4,00 per les)
Deze cursus wordt speciaal gehouden voor nog zeer jonge puppen (7 t/m 11 weken oud) en is bedoeld om een optimale socialisatie en opvoeding te bewerkstelligen.
Deze cursus wordt gegeven op dinsdagavond.
Meer informatie of aanmeldenOverzicht lesdoelen


Puppy inloopcursus (max. 8 weken; € 4,00 per les)
Deze cursus is bedoeld voor puppen (vanaf 12 weken) die niet direct geplaatst kunnen worden in de reguliere puppycursus. Na deze cursus kunt u door naar de Puppycursus PUP of naar de cursus OPVOED 1 (afhankelijk van de leeftijd van uw hond!)
Deze cursus wordt gegeven op dinsdagavond.
Meer informatie of aanmeldenOverzicht lesdoelen


Puppycursus PUP (ca. 13 weken; € 55,00)
In deze cursus wordt de pup en de nieuwe baas geleerd om te gaan met nieuwe situaties. Spelenderwijs worden de eerste gehoorzaamheidsbeginselen bijgebracht. Na de puppycursus kunt u zich inschrijven voor de OPVOED 1 cursus.
Deze cursus wordt gegeven op dinsdag- of donderdagavond. De dagen en tijden waarop de cursus wordt gegeven, zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainers.
Meer informatie of aanmeldenOverzicht lesdoelen


Opvoed 1 cursus (OPV 1) (13 weken; € 55,00)
In deze cursus leren de honden zich sociaal tegenover andere honden en mensen te gedragen. De basisoefeningen zoals, lopen aan een slappe lijn, zit, af, blijf, apporteren, en voorkomen komen ruimschoots aan bod.
Deze cursus wordt gegeven op dinsdag- of donderdagavond. De dagen en tijden waarop de cursus wordt gegeven, zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainers.
Na de Opvoed 1 cursus kunt u zich inschrijven voor de Opvoed 2 cursus.
Meer informatie of aanmeldenOverzicht lesdoelen


Opvoed 2 cursus (OPV 2) (13 weken; € 55,00 en € 16 examengeld)
Er wordt wat meer gevraagd van geleider en hond. Oefeningen worden uitgebreid en verfijnd.
Deze cursus wordt gegeven op dinsdag- of donderdagavond. De dagen en tijden waarop de cursus wordt gegeven, zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainers.
Meer informatie of aanmeldenOverzicht lesdoelen


Examen
Aan het SSH examen gaat eerst een proefexamen vooraf. Zodra u voor het proefexamen geslaagd bent, krijgt u via een mail verdere informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor het SHH examen.
Het SSH examen vindt plaats op een zaterdag. Voor dit examen wordt er een keurmeester van de Federatie Hondensport Nederland (FHN) uitgenodigd.
Het (examen)reglement SHH staat op de deze link van de FHN.