HappyDog

Coronavirus


Beste AHC-er,

Terwijl het coronavirus zich wereldwijd verspreid blijven ook wij niet ongeschonden. De overheid heeft nog zwaardere maatregelen moeten treffen om de verder verspreiding van het virus te voorkomen. Onze zorg gaat uit naar de gezondheid van onze vrijwilligers en leden.
  Uit de persconferentie van gisteravond 23 maart 2020 is naar voren gekomen dat er voorlopig geen samenscholingen (samenkomst van meer dan 3 mensen) zijn toegestaan. Concreet betekent dit dat onze club gesloten blijft voor alle trainingen totdat wij van overheidswege (rijk en/of gemeente) toestemming krijgen om weer open te gaan. 
Uiteraard stellen wij alle cursisten via email, website en onze Facebookpagina op de hoogte zodra er weer getraind kan worden. Het webadres voor de Facebookpagina van de AHC is:
https://www.facebook.com/AlphenseHondenClub. Het webadres van de Facebookgroep waarop iedereen berichten kan plaatsen is: https://www.facebook.com/groups/486775268044448
  Voor vragen over de discipline waarin je les hebt, kun je je per email richten tot je coördinator. Hiervoor ga je naar onze website www.hondenclub.nl, klik in het menu linksboven op je discipline en volg de instructies voor mailcontact.  

Wat betreft de ALV:


De situatie is ontstaan dat de AHC niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur gaat ervan uit dat de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens doet het AHC bestuur een beroep op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.
 
Pas op jezelf en op elkaar. Wij houden jullie op de hoogte.
 
Namens het bestuur,
 
Steph Steinmann
Algemeen bestuurslid
Alphense Honden Club

Cursus

Beginners (13 weken,  €55,00)
Voor cursisten die nog geen hooper ervaring hebben. Aangeleerd worden de verschillende toestellen. Aan het einde van de cursus kan er een klein parcours gelopen worden.

Toelatingseisen
Je kan met je hond (als combinatie) toegelaten worden tot deze cursus als er een zekere basis gehoorzaamheid beheerst wordt. Bij de AHC dien je minimaal de cursussen “Opvoed1 en “Opvoed2” (SHH) gevolgd te hebben. Met het FHN-examen “SHH” wordt het gewenste gehoorzaamheidsniveau beoordeeld. Deze gehoorzaamheid is de basis voor een prettige en veilige hooper training. De honden moeten onder controle van de “handler” blijven, ook wanneer ze los de toestellen mogen nemen.

Deze cursus wordt aangeboden op donderdagavond het 2de uur (20.30 – 21.15 uur)

Meer informatie of aanmelden

Gevorderden (13 weken, €55,00)
Voor cursisten die al enige ervaring hebben met hoopers, die alle toestellen beheersen en in staat zijn een parcours te kunnen lopen. In deze cursus gaan we leren hoe we in een vloeiende lijn de hond door het parcours kunnen laten lopen.

Deze cursus wordt aangeboden op donderdagavond het 1ste uur (19.30 – 20.15 uur)

Meer informatie of aanmelden


Gevorderden en wedstrijdlopers (13 weken, €55,00)

Voor de echte fanatiekelingen die de “lat” wat hoger leggen en ook geïnteresseerd zijn in het lopen van landelijke wedstrijden.

Deze cursus wordt aangeboden op dinsdag het 2de uur (20.00-20.45 uur).

Meer informatie of aanmelden