HappyDog

Coronavirus


Beste AHC-er,

Terwijl het coronavirus zich wereldwijd verspreid blijven ook wij niet ongeschonden. De overheid heeft nog zwaardere maatregelen moeten treffen om de verder verspreiding van het virus te voorkomen. Onze zorg gaat uit naar de gezondheid van onze vrijwilligers en leden.
  Uit de persconferentie van gisteravond 23 maart 2020 is naar voren gekomen dat er voorlopig geen samenscholingen (samenkomst van meer dan 3 mensen) zijn toegestaan. Concreet betekent dit dat onze club gesloten blijft voor alle trainingen totdat wij van overheidswege (rijk en/of gemeente) toestemming krijgen om weer open te gaan. 
Uiteraard stellen wij alle cursisten via email, website en onze Facebookpagina op de hoogte zodra er weer getraind kan worden. Het webadres voor de Facebookpagina van de AHC is:
https://www.facebook.com/AlphenseHondenClub. Het webadres van de Facebookgroep waarop iedereen berichten kan plaatsen is: https://www.facebook.com/groups/486775268044448
  Voor vragen over de discipline waarin je les hebt, kun je je per email richten tot je coördinator. Hiervoor ga je naar onze website www.hondenclub.nl, klik in het menu linksboven op je discipline en volg de instructies voor mailcontact.  

Wat betreft de ALV:


De situatie is ontstaan dat de AHC niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur gaat ervan uit dat de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens doet het AHC bestuur een beroep op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.
 
Pas op jezelf en op elkaar. Wij houden jullie op de hoogte.
 
Namens het bestuur,
 
Steph Steinmann
Algemeen bestuurslid
Alphense Honden Club

Hoopers

De nieuwe discipline die overgewaaid is in 2014 vanuit Amerika.
Een discipline die beoefend kan worden door heel veel verschillende honden. Het maakt in deze sport niet uit of de hond jong is of juist oud, groot of klein. Deze sport is minimaal belastend voor de hond, omdat er geen raakvlakken of sprongen in voor komen.

Ook een handler met fysieke problemen kan bij hoopers toch een actieve sport beoefenen. De hond wordt namelijk op afstand door een parcours geleid waarbij alleen lichaams- en stemcommando’s de hond de juiste richting aangeeft.
Bij hoopers wordt natuurlijk op een positieve manier getraind, er wordt gebruik gemaakt van targets en beloond met spel en/of voer.

Een parcours kan bestaan uit Hoops (hoepels), tunnels (zowel korte als lange, tonnen (waar de hond omheen gestuurd wordt) en gates (hekjes waar de hond achterlangs gaat). De hond wordt op afstand gestuurd en moet een parcours met vloeiende lijnen en zonder haperingen afleggen.

Hoopers kan bij de AHC beoefend worden op:

Dinsdag het 2de uur voor de gevorderden/wedstrijdlopers
Donderdag het 1ste uur voor de gevorderden.
Donderdag het 2de uur voor de beginners.

Vragen kunnen altijd gesteld worden via ahc.hooper@gmail.com

Opgeven kan via het deze link .
Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen en vol = vol!!

Anette Lens
Coördinator Hoopers