HappyDog

Bijzondere Algemene Leden Vergadering Donderdag 21 november 2019 - 20.30u


Geacht AHC-lid,
  Hierbij nodigen we jou uit voor een bijzondere algemene ledenvergadering (BALV) die gehouden zal worden op donderdagavond 21 november om 20:30 uur in het AHC clubgebouw, Eikenlaan 255, Alphen aan den Rijn De onderwerpen van deze bijeenkomst gaan enkel over ‘de nieuwbouw van de Alphense Hondenclub’.
 
De weg van de nieuwbouw is lang geweest, maar het einde is in zicht!
En we weten dat het vaker gezegd is, maar op dit moment ligt de nieuwe huurovereenkomst met de gemeente klaar om te tekenen (zie bijgevoegd document in uw mail), is het bestemmingsplan klaar om naar het college te gaan en hebben we de goedkeuring van de bank voor de lening. Op 26 november kan onze huurovereenkomst voorgelegd worden bij het college voor goedkeuring. Echter, voor we de huurovereenkomst kunnen tekenen, hebben we de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering nodig.
 
Er zijn in de BALV van 2014 en 2017 al wel stemmingen geweest en ook in de afgelopen ALV is er gestemd over de twee verschillende stichtingskosten (over de afwerking van de buitenwanden).
Voor de duidelijkheid willen we graag nog een BALV organiseren waarbij het totaal plaatje besproken wordt. Dan is er ook geen onduidelijkheid, kan er met de kennis van alle informatie gestemd worden. Dan kan daarna de overeenkomst getekend worden. De minimale oproeptijd voor een ALV is 7 dagen, dus is 21 november is de eerste mogelijk. Gezien de wens van de gemeente om de overeenkomst de 26ste getekend aan te bieden, kunnen we ook niet veel schuiven. Een aantal leden heeft donderdag als een vaste AHC avond en hoeft hierdoor niet extra naar de AHC te komen. Er wordt gekeken naar een oplossing voor het uitvallen van de lessen die om 20:30 zouden starten (de lessen van 19:30 uur kunnen doorgaan).
 
We zullen tijdens de BALV toelichting geven op het vernieuwde ontwerp van de kantine (waar de lening voor aangevraagd wordt) en het bijbehorende financieringsplaatje (zie ook bijgevoegde kasstroom in uw mail) Ook zullen we vragen omtrent de huurovereenkomst en andere nieuwbouw gerelateerde vragen beantwoorden. Daarna zullen we overgaan tot een stemming.
 
Wij staan volledig achter het realiseren van de nieuwbouw en we hopen dat jullie net zoveel vertrouwen hebben in de nieuwbouw als wij. 
 
Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Alphense Honden Club

Lidmaatschap

Cursussen kunnen gevolgd worden door leden van de AHC.

Lidmaatschap

Omschrijving Frequentie Bedrag
Lidmaatschap jaarlijks € 20,00
Gezinslidmaatschap(*)
(*) Woonachtig op hetzelfde adres.
jaarlijks € 5,00
Inschrijfgeld(*)
(*) Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld.
eenmalig € 10,00

Bij aanvang van het lidmaatschap worden de contributie en het inschrijfgeld contant geïnd. In de opvolgende jaren volstaat overschrijving per bank of giro.
Nieuwe leden ontvangen bij lidmaatschap de Statuten en het Huishoudelijk reglement.

Schrijf je in als lid van de Alphense Honden Club via deze link. Om deze pagina te openen heb je een wachtwoord nodig. Deze krijg je van de Coördinator.


Cursusoverzicht

Indeling van de geleider / hond is afhankelijk van behaalde diploma’s en ter beoordeling van de coördinator van de discipline.

Code Omschrijving Lesdag Duur Bedrag
OPVOEDEN (info) Informatie / aanmelden
SOC Socialisatie
leeftijd pup 7-11 weken
dinsdag max. 5 weken € 4,00 (per les)
INL Pup inloop
leeftijd pup min. 12 weken
max. 8 weken € 4,00 (per les)
PUP Puppycursus dinsdag of donderdag 13 weken € 55,00
OPV1 Opvoed 1
leeftijd pup min. 22 weken
13 weken € 55,00
OPV2 Opvoed 2
Wordt afgesloten met het SHH examen. Het SHH diploma is vereist voor deelname aan één van de onderstaande disciplines binnen de AHC.
13 weken € 55,00(*)
GEDRAG en GEHOORZAAMHEID (info) Informatie / aanmelden
GGB Gedrag en gehoorzaamheid basis donderdag 13 weken € 55,00(*)
GG1 Gedrag en gehoorzaamheid 1 13 weken € 55,00(*)
GG2 Gedrag en gehoorzaamheid 2 13 weken € 55,00(*)
GG3 Gedrag en gehoorzaamheid 3 13 weken € 55,00(*)
GGW Gedrag en gehoorzaamheid wedstrijdklasse 13 weken € 55,00(*)
BEHENDIGHEID (info) Informatie / aanmelden
BE1 Behendigheid 1 Afhankelijk van de indeling op:
dinsdag,
donderdag,
of zaterdag
13 weken € 55,00
BE2 Behendigheid 2 13 weken € 55,00
BE3 Behendigheid 3 13 weken € 55,00
BEW Behendigheid wedstrijdklasse 13 weken € 55,00
BER Behendigheid recreantenklasse 13 weken € 55,00
APPORTEERSPORT (info) Informatie / aanmelden
AP1 Apporteren basiscursus maandag 13 weken € 55,00
AP2 Apporteren gevorderdecursus/recreanten 13 weken € 55,00
AP3 Apporteren wedstrijdgroep 13 weken € 55,00
HOOPERS (info) Informatie / aanmelden
HPB Hoopers Beginners 13 weken € 55,00
HPG Hoopers Gevorderden 13 weken € 55,00
HPW Hoopers Gevorderden – Wedstrijdlopers 13 weken € 55,00
COMBISPORT (info) Informatie / aanmelden
BSB Combisport basis donderdag of zaterdag 13 weken € 55,00
BSV Combisport vervolg 13 weken € 55,00
BSW Combisport wedstrijdgroep 13 weken € 55,00
(*) Hierbij moet rekening gehouden worden met de kosten voor een examen van 16 euro, mits ze examen willen/mogen doen.

Het cursusgeld wordt voor aanvang van de cursus contant geïnd. Bij tussentijds beëindigen van de cursus vindt geen restitutie plaats.


Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan schriftelijk (per post of e-mail) opgezegd worden per nieuw kalenderjaar met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.