HappyDog

Coronavirus


Beste AHC-er,

Terwijl het coronavirus zich wereldwijd verspreid blijven ook wij niet ongeschonden. De overheid heeft nog zwaardere maatregelen moeten treffen om de verder verspreiding van het virus te voorkomen. Onze zorg gaat uit naar de gezondheid van onze vrijwilligers en leden.
  Uit de persconferentie van gisteravond 23 maart 2020 is naar voren gekomen dat er voorlopig geen samenscholingen (samenkomst van meer dan 3 mensen) zijn toegestaan. Concreet betekent dit dat onze club gesloten blijft voor alle trainingen totdat wij van overheidswege (rijk en/of gemeente) toestemming krijgen om weer open te gaan. 
Uiteraard stellen wij alle cursisten via email, website en onze Facebookpagina op de hoogte zodra er weer getraind kan worden. Het webadres voor de Facebookpagina van de AHC is:
https://www.facebook.com/AlphenseHondenClub. Het webadres van de Facebookgroep waarop iedereen berichten kan plaatsen is: https://www.facebook.com/groups/486775268044448
  Voor vragen over de discipline waarin je les hebt, kun je je per email richten tot je coördinator. Hiervoor ga je naar onze website www.hondenclub.nl, klik in het menu linksboven op je discipline en volg de instructies voor mailcontact.  

Wat betreft de ALV:


De situatie is ontstaan dat de AHC niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur gaat ervan uit dat de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens doet het AHC bestuur een beroep op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.
 
Pas op jezelf en op elkaar. Wij houden jullie op de hoogte.
 
Namens het bestuur,
 
Steph Steinmann
Algemeen bestuurslid
Alphense Honden Club

geslaagden SHH examens 25 april 2015

Iedereen gefeliciteerd!

Deelnemer Hond
Caroline van Kints Goofy
Marja Dieho Isis
Phaedra van Westen Fixit
Shira van der Woensel Cleo
Inge Valk Mitch
Suzanne de Lange Mojo
Naam verwijderd op verzoek Naam verwijderd op verzoek
Joke Snel Swieber
Jan Zaal Eros
Martijn Zeeman Goofy
Marjan Langendam Koosje
Baukje van Bergen Chainy
Debby Zwarts Lana
Christian Schmidt Ozzy
Fenna den Houdijker Kirito
Vivian Nieuwenhuijs Appie
Greet de Haan Abbey
Antoinette Romers Mannus
Jos Fiering Roxy
Nicoline Oosterman Pluto
André van Eijk Sam
Frederique Haaksma Finn
Marjolein Stramrood Poppet
Eric Schiphorst Dana