HappyDog

Coronavirus


Beste AHC-er,

Terwijl het coronavirus zich wereldwijd verspreid blijven ook wij niet ongeschonden. De overheid heeft nog zwaardere maatregelen moeten treffen om de verder verspreiding van het virus te voorkomen. Onze zorg gaat uit naar de gezondheid van onze vrijwilligers en leden.
  Uit de persconferentie van gisteravond 23 maart 2020 is naar voren gekomen dat er voorlopig geen samenscholingen (samenkomst van meer dan 3 mensen) zijn toegestaan. Concreet betekent dit dat onze club gesloten blijft voor alle trainingen totdat wij van overheidswege (rijk en/of gemeente) toestemming krijgen om weer open te gaan. 
Uiteraard stellen wij alle cursisten via email, website en onze Facebookpagina op de hoogte zodra er weer getraind kan worden. Het webadres voor de Facebookpagina van de AHC is:
https://www.facebook.com/AlphenseHondenClub. Het webadres van de Facebookgroep waarop iedereen berichten kan plaatsen is: https://www.facebook.com/groups/486775268044448
  Voor vragen over de discipline waarin je les hebt, kun je je per email richten tot je coördinator. Hiervoor ga je naar onze website www.hondenclub.nl, klik in het menu linksboven op je discipline en volg de instructies voor mailcontact.  

Wat betreft de ALV:


De situatie is ontstaan dat de AHC niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur gaat ervan uit dat de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens doet het AHC bestuur een beroep op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.
 
Pas op jezelf en op elkaar. Wij houden jullie op de hoogte.
 
Namens het bestuur,
 
Steph Steinmann
Algemeen bestuurslid
Alphense Honden Club

Workshop NADAC Hoopers

hoopersWAT IS HOOPERS?

Hoopers is een sport die oorspronkelijk uit Amerika komt en daar een onderdeel is van de NADAC Agility. In een Hoopers parcours zitten GEEN sprongen, maar een

parcours bestaat uit een soort hoepels, waardoor de hond een uitgezet parcours moet afleggen.

Deze sport is ook zeer geschikt voor honden waarvoor, bijvoorbeeld door hun grootte, de sprongen en toestellen van de agility te belastend zijn en voor jonge honden die nog niet mogen springen. Ook is het gewoon leuk om te proberen om zo goed mogelijk je hond op afstand te handlen.

KORTOM, VOOR IEDEREEN EN ALLE HONDEN!

In de workshop ga je aan de slag met het op afstand (vooruit) werken en wendingen. Er zal geprobeerd worden om aan het einde van de workshop al een klein parcours te lopen.

De workshop kost 15 euro per combinatie handler / hond. De hond moet minimaal 6 maanden zijn en een goede basisopvoeding hebben.

Als je mee wilt doen, mail dan je aanmelding aan evenementen@hondenclub.nl

Workshop Hoopers flyer