HappyDog

Nieuwe flyball co: Eveline Valk

Afgelopen weekend heeft Marije Doppenberg het coördinatorschap van de Flyball overgedragen aan Eveline Valk.

Marije, bedankt voor je inzet!

En Eveline veel plezier gewenst met je nieuwe functie!