HappyDog

Coronavirus


Beste AHC-er,

Terwijl het coronavirus zich wereldwijd verspreid blijven ook wij niet ongeschonden. De overheid heeft nog zwaardere maatregelen moeten treffen om de verder verspreiding van het virus te voorkomen. Onze zorg gaat uit naar de gezondheid van onze vrijwilligers en leden.
  Uit de persconferentie van gisteravond 23 maart 2020 is naar voren gekomen dat er voorlopig geen samenscholingen (samenkomst van meer dan 3 mensen) zijn toegestaan. Concreet betekent dit dat onze club gesloten blijft voor alle trainingen totdat wij van overheidswege (rijk en/of gemeente) toestemming krijgen om weer open te gaan. 
Uiteraard stellen wij alle cursisten via email, website en onze Facebookpagina op de hoogte zodra er weer getraind kan worden. Het webadres voor de Facebookpagina van de AHC is:
https://www.facebook.com/AlphenseHondenClub. Het webadres van de Facebookgroep waarop iedereen berichten kan plaatsen is: https://www.facebook.com/groups/486775268044448
  Voor vragen over de discipline waarin je les hebt, kun je je per email richten tot je coördinator. Hiervoor ga je naar onze website www.hondenclub.nl, klik in het menu linksboven op je discipline en volg de instructies voor mailcontact.  

Wat betreft de ALV:


De situatie is ontstaan dat de AHC niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur gaat ervan uit dat de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens doet het AHC bestuur een beroep op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.
 
Pas op jezelf en op elkaar. Wij houden jullie op de hoogte.
 
Namens het bestuur,
 
Steph Steinmann
Algemeen bestuurslid
Alphense Honden Club

AHC wandeling vrijdagavond 14 juni 2013

20130503 AHC wandeling

Waar en hoe laat:

Katwijk aan Zee, parkeerplaats naast Manege Jonker (noordduinseweg nr. 7)
Wandeling start om 19.45u

Aanmelden:

aanmelden kan door een mail te sturen naar evenementen@hondenclub.nl
Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 11 juni. Graag je naam en telefoonnummer vermelden.

Route:

We lopen van Katwijk aan Zee tot de 1ste strandtent in Noordwijk (Take 2). Daarna lopen we weer terug naar de parkeerplaats. De afstand is heen en terug ongeveer 6km.

Kosten:

Neem zelf wat geld mee om wat te drinken bij Take 2 als we daarvoor kiezen. Voor de honden staan daar drinkbakken.

Overig:

de honden mogen los op het strand, er geldt wel een opruimplicht, neem dus zakjes mee om het op te kunnen ruimen. Bij minder dan 5 aanmeldingen gaat de wandeling niet door. Dit laten we weten op woensdag 12 juni via de mail.