HappyDog

Coronavirus


Beste AHC-er,

Terwijl het coronavirus zich wereldwijd verspreid blijven ook wij niet ongeschonden. De overheid heeft nog zwaardere maatregelen moeten treffen om de verder verspreiding van het virus te voorkomen. Onze zorg gaat uit naar de gezondheid van onze vrijwilligers en leden.
  Uit de persconferentie van gisteravond 23 maart 2020 is naar voren gekomen dat er voorlopig geen samenscholingen (samenkomst van meer dan 3 mensen) zijn toegestaan. Concreet betekent dit dat onze club gesloten blijft voor alle trainingen totdat wij van overheidswege (rijk en/of gemeente) toestemming krijgen om weer open te gaan. 
Uiteraard stellen wij alle cursisten via email, website en onze Facebookpagina op de hoogte zodra er weer getraind kan worden. Het webadres voor de Facebookpagina van de AHC is:
https://www.facebook.com/AlphenseHondenClub. Het webadres van de Facebookgroep waarop iedereen berichten kan plaatsen is: https://www.facebook.com/groups/486775268044448
  Voor vragen over de discipline waarin je les hebt, kun je je per email richten tot je coördinator. Hiervoor ga je naar onze website www.hondenclub.nl, klik in het menu linksboven op je discipline en volg de instructies voor mailcontact.  

Wat betreft de ALV:


De situatie is ontstaan dat de AHC niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur gaat ervan uit dat de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens doet het AHC bestuur een beroep op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.
 
Pas op jezelf en op elkaar. Wij houden jullie op de hoogte.
 
Namens het bestuur,
 
Steph Steinmann
Algemeen bestuurslid
Alphense Honden Club

Brief n.a.v. Algemene Ledenvergadering 2012

Zoals bekend was afgelopen woensdag 21 maart de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dit jaar was het een zeer interactieve vergadering. Nogmaals onze dank aan alle aanwezigen.

Het bestuur heeft tijdens deze vergadering de zorg uitgesproken over de financiële toekomst van de vereniging. Want hoewel er afgelopen jaar een behoorlijke winst is behaald, kwam dit vooral door het ontbreken van grote uitgaven zoals voor opleidingen van trainers en onderhoud door de disciplines. Voor 2012 staat er een winst begroot van “slechts” 3700 euro. Dit bedrag is te laag in aanmerking van de voorziene kosten in de nabije toekomst. Want hoewel de locatie van het nieuwe terrein nog niet bekend is, is wel zeker dat de verhuizing een hoop geld gaat kosten. We zullen als bestuur dus maatregelen moeten treffen om onze inkomsten te verhogen. De vraag was alleen waar gaan we dat vandaan halen?

Lees het complete verhaal: Brief nav ALV 2012