HappyDog

Gewijzigd: Indeling Opvoed 13 oktober 2011

Let op! De cursussen Pup & Opvoed 1 starten met een gezamenlijke theorieles zonder hond op donderdag 13 oktober.
Vanaf dinsdag 18 oktober & donderdag 20 oktober starten de praktijklessen, hiervoor geldt onderstaande indeling.
De cursus Opvoed 2 start op donderdag 13 oktober om 20.30 uur (met hond).
Als u nog niet betaald heeft, dit a.u.b. voor aanvang van de les voldoen
Klik: Indeling opvoed 13 oktober 2011 versie 2