HappyDog

25 juni 2019

VANWEGE DE EXTREME HITTE GAAT DE TRAINING VAN DINSDAG 25 JUNI 2019 NIET DOOR

29 juni 2019 Spelletjesdag en titeren

Ook dit jaar is er weer een Spelletjesdag op de AHC
Aanvang: 09:00
Via deze LINK kom je alles te weten over de spelletjesdag en het titeren.
Graag tot ziens op 29 juni op ons terrein aan de Eikenlaan in Alphen aan den Rijn

Clubblad maart 2014

Het clubblad van maart 2014 staat op de documenten pagina.

Algemene ledenvergadering 2014

Geacht AHC lid,

Op woensdagavond 19 maart a.s. is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Alphense Honden Club, welke gehouden zal worden in het AHC clubgebouw. De aanvangstijd is 20.00 uur.

Bijgevoegd is het ALV boekje waarin u de agenda, de notulen van de vorige ALV, de verslagen van de disciplines en het financieel overzicht kunt vinden.

Wij hopen u op 19 maart te kunnen begroeten.

Mvrgr.

Namens het bestuur,

Harry Vrieling
Secretaris AHC